ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยอินเดียกำลังศึกษาเป็นกลุ่ม แรงงานขนาดใหญ่และอายุน้อยจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของเอเชียใต้

ทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยอินเดียกำลังศึกษาเป็นกลุ่ม แรงงานขนาดใหญ่และอายุน้อยจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจของเอเชียใต้

โดยทั่วไป นโยบายการเงินในภูมิภาคสามารถผ่อนปรนได้ แต่ปรับเทียบตามสถานการณ์ในท้องถิ่น เมื่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อสงบลงและการเติบโตกำลังอ่อนลง—อินเดีย เกาหลี ฟิลิปปินส์ และไทย—ควรใช้นโยบายผ่อนปรน ในญี่ปุ่น การสื่อสารการตลาดที่ดีขึ้นและการเสริมความแข็งแกร่งของกรอบนโยบายการเงินสามารถช่วยยกระดับการคาดการณ์เงินเฟ้อได้สำหรับประเทศที่มีความเปราะบางทางการเงินมหภาค (เช่น การก่อหนี้ของภาคเอกชนสูงและการก่อหนี้)

ควรระมัดระวังในการเสริมสร้างนโยบายภาคการเงินเพื่อป้องกันการก่อตัวของความเสี่ยงที่เป็นระบบ

เอเชียจำเป็นต้อง ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปเชิงโครงสร้างเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม การปฏิรูปตลาดแรงงานและผลิตภัณฑ์ควรดำเนินต่อไป (ญี่ปุ่น เกาหลี และไทย) ซึ่งรวมถึงนโยบายยกระดับทุนมนุษย์ 

(เอเชียใต้) และกระตุ้นอุปทานแรงงาน การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงกรอบการกำกับดูแล และการเปิดเสรีภาคบริการเพิ่มเติมสามารถส่งเสริมการเติบโตที่มีศักยภาพในกลุ่มประเทศอาเซียน ผู้กำหนดนโยบายควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับความต้องการของกลุ่มเปราะบางเพื่อให้แน่ใจว่าการเติบโตนั้นครอบคลุม นอกจากนี้ ประเทศต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับนโยบายที่จูงใจให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ภาษีคาร์บอน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามีทรัพยากรทางการเงินเพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์งบประมาณระยะกลางสามารถเสริมสร้างวินัยทางการคลัง

และช่วยลดการสะสมหนี้ จำเป็นต้องมีระบบการจัดการทางการเงินสาธารณะที่เข้มแข็งและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คูเวตนำเสนอตัวอย่างที่สนับสนุนด้วยกฎหมายใหม่ที่มุ่งส่งเสริมการแข่งขันและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบจะแนะนำวิธีการที่ทันสมัยในการประเมินราคาเสนอและส่งเสริมการมีส่วนร่วมมากขึ้นโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไม่มีแนวทางใดที่เหมาะกับทุกประเทศ เนื่องจากประเทศต่างๆ กำลังพิจารณาวิธีสนับสนุนสถาบันการคลังและรับมือกับความท้าทายด้านการคลัง และยังมีประเด็นสำคัญอื่นๆ ของประเด็นนี้ที่รัฐบาลไม่ควรมองข้าม อย่างไรก็ตาม เมื่อตระหนักว่าคุณภาพของสถาบันการคลังนั้นเชื่อมโยงอย่างแยกไม่ออกกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายการคลัง 

ผู้กำหนดนโยบายสามารถสร้างความก้าวหน้าที่สำคัญในขณะที่พวกเขาทำงานเพื่อทำให้ประเทศของตนมีความยืดหยุ่นและมั่งคั่งมากขึ้นในอีกหลายปีข้างหน้านอกจากนี้ การปรับปรุงการบริหารการเงินภาครัฐและการติดตามประเด็นธรรมาภิบาลที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดให้ดีขึ้น 

ตลอดจนดำเนินการแก้ไขกฎหมายต่อต้านการเสริมแต่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อขยายขอบเขตของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายใต้บังคับของ ภาระหน้าที่ในการประกาศทรัพย์สินเป็นขั้นตอนที่สำคัญในอนาคตแม้ว่าส่วนหนึ่งของการปรับปรุงนี้เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้น แต่รัฐบาลก็ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อควบคุมการใช้จ่ายเช่นกัน มาตรการที่สำคัญที่สุดในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่ความพยายามในการเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่น้ำมัน ซึ่งผลการดำเนินงานอ่อนแอเป็นพิเศษในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

credit : performancebasedfinancing.org
shwewutyi.com
banksthatdonotusechexsystems.net
studiokolko.com
folksy.info
photosbykoolkat.com
tricountycomiccon.com
whoownsyoufilm.com
naturalbornloser.net
turkishsearch.net